L’aparell Carestream CS 8100 3D realitza tant una ORTOPANTOMOGRAFIA com una TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARITZADA ( TAC ) amb VISUALITZACIÓ EN 3 D de la cavitat oral.

Ha esdevingut pel nostre centre una eina imprescindible, per realitzar un acertat diagnòstic i una acurada planificació quirúrgica.