Odontopediatria

És el tractament odontològic des de l’aparició de la primera dent fins als 12 anys, quan s’ha finalitzat el recanvi de la dentició.

Permet detectar anomalies en un estadi molt precoç, reeducar mals hàbits, realitzar tractaments conservadors en la dentició temporal i promoure unes rutines d’higiene i alimentació saludables.

L’odontopediatre és l’especialista encarregat de derivar al logopeda (per corregir la deglució) o al ortodoncista (tractar anomalies esquelètiques) per tal de millorar el desenvolupament de l’aparell estomatognàtic de l’infant.

 

Guardar