CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Destinatari i condicions d’utilització del lloc web

La present Nota Legal regula l’ús de servei del lloc web d’Internet www.busoms.org que la societat Busoms Dentistes Associats SL amb adreça al carrer Jovellanos, 95-97 de Sabadell amb CIF número B63895106, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web www.busoms.org comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats a la web, sota la versió publicada i vigent en cada moment, per la qual cosa si no esteu d’acord amb el contingut del mateix, haureu d’abstenir-vos de fer ús del lloc web www.busoms.org.

Condicions d’utilització per a l’usuari

Les pàgines del lloc web www.busoms.org poden ser visitades lliurement pels usuaris exceptuant-ne aquelles que s’incloguin en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Busoms Dentistes Associats SL, ofereixen al lloc web www.busoms.org i a no emplear-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys als sistemes físics i lògics de Busoms Dentistes Associats SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Busoms Dentistes Associats SL tan sols autoritzen mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre i quan no reprodueixin els continguts del lloc web www.busoms.org. En cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a www.busoms.org i ha de percebre l’adreça URL al seu navegador.

Propietat industrial i intelectual

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, logotips, fitxers d’àudio i vídeo, botons, fitxers de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Així mateix, i sense perjudici del citat anteriorment, el contingut d’aquest lloc web també té la consideració de programa d’ordinador i li és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit per part de Busoms Dentistes Associats SL.

Els Usuaris hauran d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els continguts empleant per a tal efecte mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagi posat a la seva disposició a aqueste efecte o s’hagi indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Exclosió de responsabilitat

Busoms Dentistes Associats SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web www.busoms.org, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web www.busoms.org i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Busoms Dentistes Associats SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web www.busoms.org ni es fa responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al lloc web www.busoms.org.

Dades personals

Busoms Dentistes Associats SL, d’acord amb la legislació vigent Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i Llei 34/2002, de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informa que mitjançant la tramesa de les dades sol·licitades en aquest formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer amb titularitat de Busoms Dentistes Associats SL i emmagatzemat en sistemes ubicats a la Unió Europea i/o als EEUU, amb la finalitat de remetre-us la informació que ens sol·liciteu i remetre-us, en el futur, informació sobre temes que estimem seràn del vostre interès.

Vosaltres podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió de les vostres dades personals en els termes previstos a la referida LOPD, a la seu de:

Busoms Dentistes Associats SL
c/ Jovellanos, 95-97
08201 Sabadell
Tel. +34 93 725 60 60

Adreça electrònica: recepcioclinica@busoms.org

Si vosaltres incloeu en el present formulari dades de caràcter personal i/o dades referents a terceres persones i/o empreses, caldrà que, amb caràcter previ a la seva inclosió, sol·liciteu la seva autorització tot informant-vos dels extrems continguts als paràgrafs anteriors.