En el incomparable marc del Palau de la Música, el 26 de Novembre  el Dr Jaume Busoms Julià i la Dra. Emma Busoms Saltor van assistir  al  IV Simposi Europeu de la Societat Espanyola de Periodoncia i Implants Dentals, dedicat al Reconstrucció Óssea en la Terapeútica d’Implants.

Va ser una exitosa jornada, tant  per la nombrosa assistència de professionals que es dediquen  a aquesta terapeútica com per el nivell científic de les presentacions,  protagonitzada per 3 conferenciants  amb lideratge europeu en les técniques de reconstrucció óssea previes a la terapéutica amb implants dentals, els Drs. Hernandez Alfaro, Istvan Urban i Luca di Stavola.

IV Simposi Europeu SEPA

(A la foto els Drs. Emma Busoms,  Jaume Busoms, Ines Doria i Eduard Dominguez)