El desgast dentari generalitzat  ( bruxisme ) es pot rehabilitar realitzant corones de ceràmica a totes les peces dentàries, per restituir el volum i la forma originals.( realització tractament: 2008 )

01-C

ABANS DEL TRACTAMENT

01-D

DESPRÉS DEL TRACTAMENT

01-E

ABANS DEL TRACTAMENT

01-F

DESPRÉS DEL TRACTAMENT

01-G

ABANS DEL TRACTAMENT

01-H

DESPRÉS DEL TRACTAMENT

01-J

ABANS DEL TRACTAMENT

01-K

DESPRÉS DEL TRACTAMENT

01-L

DESPRÉS DEL TRACTAMENT

01-M

DESPRÉS DEL TRACTAMENT

Guardar