­

CANVI DE CORONES PER MOTIUS ESTÈTICS

Les corones de ceràmica no han de ser identificables.  Aquest és un exemple de com es poden canviar corones estèticament deficients per altres que mimetitzen [...]

CARILLA DE CERÀMICA UNITÀRIA PER ENFOSQUIMENT D’INCISIU CENTRAL SUPERIOR

Un Front Laminat de Ceràmica, o Carilla,  pot ser la sol·lució a un enfosquiment intens d'una dent, que no és sensible a un blanquejament químic. [...]

FRONTS LAMINATS DE CERÀMICA

Els  Fronts Laminats de Ceràmica, també anomenats “carilles”, són una excel·lent sol·lució per aconseguir armonia i estètica en les dents anterior, amb una mínima manipulació [...]

FRONTS LAMINATS DE CERÀMICA AMB REMODELACIÓ GINGIVAL

Per aconseguir armonia en les dents anteriors, a vegades és necessari combinar els Fronts Laminats de Ceràmica amb Cirurgia Periodontal, per remodelar el contorn gingival. [...]

FRONTS LAMINATS DE CERÀMICA AMB CORRECCIÓ D’ASSIMETRIA

Els Fronts Laminats de Ceràmica, o Carilles,  estan indicats tan per millorar l’estètica pròpia de la dent, com per corregir assimetries en les dents anteriors. [...]

CORRECCIÓ DE LA SEPARACIÓ ENTRE INCISIUS (DIASTEMES) AMB RESINES COMPOSITE

La separació entre dents incisives, anomenat odontològicament com a diastema, es pot corregir utilitzant resines composite. És un tractament mínimament invasiu en que només s’adhereix [...]